menu      Strona główna


menu      O firmie


menu      Oferta      menu


menu      Kontakt


OFERTA
 • projektowanie
  • - budownictwo przemysłowe
   - budownictwo indywidualne i zagrodowe
 • adaptacje, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy, remonty, inwentaryzacje

 • kosztorysowanie
  • - kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze, dodatkowe,   uproszczone, nakładcze
   - przedmiary i obmiary
   - kosztorysy dla banku
 • nadzór budowlany

 • świadectwa energetyczne, charakterystyki cieplne budynków, bilanse cieplne

 • przeglądy okresowe obiektów budowlanych (półroczne, roczne i pięcioletnie)

 • opinie, orzeczenia i ekspertyzy budowlane

 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)